หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2567

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บูชิต มาโห้ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กฤษดา เสือเอี่ยม ที่ได้รับรางวัลชมเชยนักวิจัยดีเด่น ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 

RMUTP OPEN HOUSE รับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ Fast Track

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

การยื่นคำร้องออนไลน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักเกณฑ์และแนวทาง การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร”

ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้และเหล็ก ครั้งที่ ๙

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรม RMUTP Vision Day : The Next World Beyond the Urban Society

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 16

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 7

ภาพกิจกรรมพิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าววิชาการ

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 8

ขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

โครงการบรรยายออนไลน์เรื่อง ก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ รุ่น 3 (ปรับปรุงหลักสูตร)

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 8

โครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง ก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ รุ่น 2

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 The 27th National Convention on Civil Engineering

โครงการอบรม “การควบคุมคุณภาพคอนกรีตก่อสร้างสาหรับผู้ควบคุมงาน รุ่นที่ 2”

โครงการอบรม “หลักพื้นฐานของคอนกรีต การประยุกต์ใช้และการพัฒนา รุ่นที่ 2”

โครงการอบรม Online Seminar 1 Day (ZOOM) “ทฤษฎีและการใช้ประโยชน์จากคอนกรีตเสริมเส้นใยในงานวิศวกรรมโยธา”

Loading